سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 5
سه شنبه 1 آبان ماه 1397
5
آبان 01 سه شنبه 54.161.77.30
نسخه 97.06.04
 
 

 

پورتال دانشگاه       چک لیست دروس

تقویم آموزشی نیمسال اول  98-97

انتخاب واحد

شروع کلاسها

حذف و اضافه

پایان کلاسها

برگزاری امتحانات

97/06/10  لغایت  97/06/21

97/06/24

97/07/07 لغایت 97/07/12

97/10/13

97/10/15 لغایت 97/10/27

 

قابل توجه دانشجویان عزیز تحت پوشش بنیاد شهید و جانبازان

ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و جانبازان جهت انجام امور آموزشی و مالی الزامی است

 

تلفن گویا

061-36742325

061-36742328

فاکس

061-36742324

061-36742329

 

فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!